fbpx
Skip to content Skip to footer

Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a BioEko Tech Hungary Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Tartalmazza továbbá a www.oxydtron.hu tulajdonosa (mint Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.oxydtron.hu domén néven, valamint annak aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (a továbbiakban együtt, mint Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”), továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grtv.”) foglalt rendelkezéseket.

A Társaság adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Társaság honlapján. Jelen tájékoztató jogszabályi kereteken belül történő megváltoztatására a Társaság fenntartja magának a jogot, az esetleges változásokról történő tájékoztatás mellett.

2. Fogalmi meghatározások:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 • Adatkezelő: BioEko Tech Hungary Kft. (7030 Paks, Kurcsatov u. 10. 3/8.)
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 •  az a természetes személy, aki a Társaságnál személyesen vagy a Társaság bármely e-mail címére küldött elektronikus üzenetben Társaságunkkal kapcsolatot felveszi, a Társaság honlapját (www.oxydtron.hu) látogatja, az oldalon regisztrál, ajánlatot kér, terméket megrendel, ott bármilyen adatot megad.

3. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné társaságunkat, az info@oxydtron.hu elelérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 6 év elteltével töröl.

BioEko Tech Hungary Kft.
 • 7030 Paks, Kurcsatov út 10. 3/8.
 • Cjsz: 17-09-006438
 • Adószám: 14303911-2-17
 • Ügyvezető: Balogh István
Az Adatvédelmi Tisztviselő adatai:
 • Neve: Balogh István
 • E-mail címe: info@oxydtron.hu
 • Telefonszáma: +36 20 941 92 75

4. A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, születési idő, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

4.1 Technikai adatok

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlanságuk igazolható legyen, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyenek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Társaság az adatkezelés során megőrzi:
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.2  Cookie-k (Sütik)

4.2.1  A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.oxydtron.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

4.2.3 Analitika cookie-k

www.oxydtron.hu weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie-kat” tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a az Üzemeltető számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

4.2.4 Célzott (reklám) cookie-k

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

4.2.5 Harmadik féltől származó cookie-k

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

4.3  Online rendeléshez és online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Oldalunkon a megrendelés, vagy bármilyen, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyintézés során az alábbi adatokat adhatja meg, az alábbi adatokat kezeljük: Név, Cím, Telefonszám, e-mail cím. A megrendelés kifizetéséhez szükséges adatokat nem az oldalunkon, hanem a szolgáltatást kezelő oldalon kell megadnia.

5  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja, az adatok felhasználása és megőrzési ideje

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.2   A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások)

azonosítása;

c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

e) statisztikák, elemzések készítése;

i) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

j) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; 

k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

I) a Felhasználók jogainak védelme;

m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

5.3 Árajánlatkérés, kapcsolatfelvétel a weboldalon

Adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára személyre szabott ajánlat adása és kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre és célja:

ADATCÉL
Név (kötelező)kapcsolattartás, azonosítás
Céges e-mail (kötelező)kapcsolattartás, igények pontosítása, ajánlat küldése
Telefon (kötelező)kapcsolattartás, igények pontosítása
Cégnév (kötelező)azonosítás, személyreszabott ajánlat készítése
Weboldalbizonyos szolgáltatások esetén ajánlatadáshoz szükséges
Üzenet (kötelező)ajánlatadáshoz szükséges igények leírásának kérése

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatással kapcsolatban ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés folyamata:
a) az érintett a weboldal Kapcsolat oldalán található Ajánlatkérés című űrlapon keresztül ajánlatkérési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b) az Adatkezelő az ajánlatkérésben foglalt igényeket szükség esetén pontosítja az érintettel.
c) az Adatkezelő e-mail üzenetben válaszol az érintettnek és árajánlatot küldhet.

5.4 Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A weboldalunkon megtalálható, vagy egyéb módon megszerzett telefonszámunkra intézett hívások során láthatjuk a hívó telefonszámát. Természetesen bemutatkozhat (név, képviselt cég). Ezek az adatok mindenképpen szükségesek. Megpróbáljuk arra ösztönözni a hívót, hogy a honlapunkon található űrlapon keresztül jelentkezzen, ezzel elfogadva jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amennyiben ez nem történik meg, nem mentjük el nevét és telefonszámát.

5.5 Megrendelés és szerződéskötés

Adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre és célja:

ADATCÉL
Cégnév (kötelező)azonosítás, kapcsolattartás, szerződéskötés, számlázás
Postacím (kötelező)kapcsolattartás, szerződés és számla eljuttatása
Számlázási cím (kötelező)szerződéskötés, számlázás
Adószám (kötelező)azonosítás, szerződéskötés, számlázás
Cégjegyzékszám (kötelező)azonosítás, szerződéskötés
Képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe (kötelező)kapcsolattartás, szerződéskötés
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe (kötelező)kapcsolattartás, szerződéskötés

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást megrendel a szükséges adatok megadásával.
Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés folyamata:
a) az érintett az általa választott módon (személyesen, telefonon, e-mailben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b) az Adatkezelő szükség esetén pontosítja az igényeket az érintettel.
c) az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.
d) az Adatkezelő az ajánlat és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.
e) a megrendelő teljesítés igazolást ad ki.
f) az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelőnek, melynek kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

5.6 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Közösségi oldalak megnevezése: Facebook, Google+, Pinterest
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő weboldalán található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.
Kezelt adatok köre és célja:

ADATCÉL
Névazonosítás
Használt fotóazonosítás
Hozzászólásvélemény kifejezése
Értékelésvélemény, hangulat kifejezése
Kérdés / kérés tartalmaválaszadás input adata

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (like/dislike), azokat megosztja saját ismerősei között részben vagy teljeskörűen.
Adatkezelés időtartama: oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.

5.7 Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
Kezelt adatok köre és célja:

ADATCÉL
Név (számlabirtokos neve)azonosítás
E-mail cím / postai címaz előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges
Bankszámlaszámazonosítás
Közleményazonosítás
Összega teljesítéshez szükséges

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
Adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
Adatkezelés folyamata:
a) Adatkezelő előlegbekérőt/számlát küld az érintett e-mail / postai címére.
b) az érintett átutalja a megfelelő összeget Adatkezelő bankszámlájára.
c) Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
d) az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelésébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

5.8 Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.
Panaszt
a) az info@oxydtron.hu e-mail címen, az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
b) a http://www.oxydtron.hu/ weboldal „Kapcsolat” aloldalán lévő űrlap kitöltésével, az „Üzenet” mezőben a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
c) postai úton a BioEco Tech Kft. 7030 Paks, Kurcsatov út. 10. 3/8 levelezési címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
Adatkezelés célja: a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.
Kezelt adatok köre és célja:

ADATCÉL
Panasz azonosítójaazonosítás
Névazonosítás
Panasz beérkezésének időpontjaazonosítás
Telefonszámkapcsolattartás
Hívás időpontjaazonosítás
Beszélgetés során megadott személyes adatokazonosítás
Számlázási / levelezési / e-mail címkapcsolattartás
Panaszolt szolgáltatás / magatartáspanasz kivizsgálása
Csatolt dokumentumokpanasz kivizsgálása
Panasz okapanasz kivizsgálása
Panaszpanasz kivizsgálása

A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
Adatkezelés folyamata:
a) az érintett az általa választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt

6.   Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a Google Analytics rendszerben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy ajánlatkérés/webshop szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni.

7.  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselőjén túl egyes Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Társaságunk, valamint a www.oxydtron.hu oldal az alábbi Külső szolgáltatókhoz kapcsolódik:

 • Facebook
 • Google Analytics, Google AdWords
 • A holnap kezelője: AFF Bt.
 • A tárhely szolgáltatója:  ATW Internet Kft.
 • Kivitelezés esetén: Oxydtron Technical Kft. (7030 Paks, Dózsa György út 13.)
A jelen szabályzat szerint adatfeldolgozók:


Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google+ oldal:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Pinterest oldal:
Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Adattovábbítás harmadik országba: Harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

8.   Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2  Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3  Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4  Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6    Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10    Jogérvényesítési lehetőségek:

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

 • Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9.    Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Utólagos vízszigetelés
megbízható technológiával.

Gyors, hatékony megoldás vizesedési problémáira. Falbontás és vegyszeres injektálás nélkül. Kérje egyedi ajánlatunkat!

Fedezze fel az Oxydtron
termékcsaládot!

Close

Utólagos vízszigetelés
megbízható technológiával.

Gyors, hatékony megoldás vizesedési problémáira. Falbontás és vegyszeres injektálás nélkül. Kérje egyedi ajánlatunkat!

Fedezze fel az Oxydtron
termékcsaládot!

Close